Zmywacz do hamulców (aerozol)

Opis produktu:

Produkt do czyszczenia hamulców oraz elementów zespołów hamulcowych.

Zastosowanie:

Zmywacz do hamulców (Breake Cleaner) – aerozol jest skutecznym środkiem do czyszczenia elementów układu hamulcowego. Czyści i odtłuszcza hamulce tarczowe i bębnowe, sprzęgła, powierzchnie metalowe, części i narzędzia. Usuwa brud, olej, płyn hamulcowy i smar nie pozostawiając żadnych osadów. Redukuje piszczenie i hałasy.

Właściwości:

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcje alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

Sposób użycia:

Wstrząsnąć przed użyciem. Stosować tylko na zimne elementy układu. Spryskać czyszczone elementy z odległości 10-20 cm. Następnie oczyścić szmatką i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

White Label

Chcesz sprzedawać ten produkt w opakowaniach ze swoim logo? Skontaktuj się z nami. Produkujemy ten i inne produkty dla znanych marek, bez oznaczania nas jako producenta.

Pliki do pobrania: