Rozcieńczalnik Bazowy

Mieszanina specjalnie dobranych rozcieńczalników organicznych.

Akorinol L-5 Q

Używany jako zmywacz antykorozyjny.