Zmywacz Silikonowy

Zmywacz silikonowy. Do usuwania silikonu.

Benzyna Ekstrakcyjna

Jest to benzyna lekka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.

Benzyna Lakowa

Jest to benzyna ciężka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.

Terpentyna balsamiczna

Tradycyjny rozpuszczalnik roślinny.

Ksylen

Stosowane głównie jako wysokowrzące rozpuszczalnik organiczny.

Szeroka Frakcja Heksanowa

Mieszanina węglowodorów, głównie C6.

Octan N-Butylu

Organiczny związek chemiczny.

Octan Etylu

Bardzo dobry rozpuszczalnik organiczny, słabo rozpuszczalny w wodzie.

Toluen

Odkrywcą toluenu jest polski chemik Filip Walter.

Izopropanol

Stosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny.

Nafta Zmywacz

Używany jako zmywacz antykorozyjny.

Nafta Świetlna

Palna ciecz o charakterystycznym zapachu.

Nafta Kosmetyczna

Ciekła frakcja ropy naftowej, będąca mieszania węglowodorów alifatycznych i cykloparafinowych.

Denaturat

Mieszanina etanolu i wody z dodatkiem barwnika oraz środka skażającego.

Nabłyszczacz

Nabłyszczasz do metalu oraz plastikowych elementów.

Aceton

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Aceton Techniczny.