Rozcieńczalnik Bazowy

Mieszanina specjalnie dobranych rozcieńczalników organicznych.

Akorinol L-5 Q

Używany jako zmywacz antykorozyjny.

Zmywacz Silikonowy

Zmywacz silikonowy. Do usuwania silikonu.

Zmywacz Do Hamulców

Zmywacz do hamulców o przyjemnym cytrynowym zapachu.

Szkło Wodne Sodowe

Plastyfikator do betonu.

Grunt Markowy

Zwiększa wydajność farb.

Płyn do spryskiwaczy Zimowy

Zapachowy płyn do spryskiwaczy.

Płyn do spryskiwaczy Letni

Zapachowy płyn do spryskiwaczy.

Benzyna Ekstrakcyjna

Jest to benzyna lekka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.

Benzyna Lakowa

Jest to benzyna ciężka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.

Terpentyna balsamiczna

Tradycyjny rozpuszczalnik roślinny.

Ksylen

Stosowane głównie jako wysokowrzące rozpuszczalnik organiczny.

Szeroka Frakcja Heksanowa

Mieszanina węglowodorów, głównie C6.

Octan N-Butylu

Organiczny związek chemiczny.

Octan Etylu

Bardzo dobry rozpuszczalnik organiczny, słabo rozpuszczalny w wodzie.

Toluen

Odkrywcą toluenu jest polski chemik Filip Walter.

Izopropanol

Stosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny.

Nafta Zmywacz

Używany jako zmywacz antykorozyjny.

Nafta Świetlna

Palna ciecz o charakterystycznym zapachu.

Nafta Kosmetyczna

Ciekła frakcja ropy naftowej, będąca mieszania węglowodorów alifatycznych i cykloparafinowych.

Denaturat

Mieszanina etanolu i wody z dodatkiem barwnika oraz środka skażającego.

Rozcieńczalnik Poliuretanowy

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów poliuretanowych.

Rozcieńczalnik Epoksydowy

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów epoksydowych.

Nabłyszczacz

Nabłyszczasz do metalu oraz plastikowych elementów.

Rozcieńczalnik Ftalowo – Olejny

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych.

Rozcieńczalnik Lakowy

Rozcieńczalnik lakierniczy.

Rozcieńczalnik Ekstrakcyjny

Benzyna ekstrakcyjna z domieszką.

Aceton

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Aceton Techniczny.

Rozcieńczalnik Ftalowo – Karbamidowy

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowo – karbamidowych.

Rozcieńczalnik Chlorokauczukowy – Poliwinylowy

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych.

Rozcieńczalnik Uniwersalny

Bardzo szeroka gama zastosowania, wyrób bardzo wysokiej jakości.

Rozcieńczalnik Nitro Techniczny

Stosowany do rozcieńczania lakierów, podkładów i emalii celulozowych ogólnego stosowania.

Rozcieńczalnik NITRO RC 01

Stosowany do rozcieńczania lakierów, podkładów i emalii celulozowych ogólnego stosowania.