Smar syntetyczny do łańcuchów (aerozol)

Smar przeznaczony do smarowania łańcuchów motocykli i rowerów

Smar łożyskowy ŁT-43 (aerozol)

Smar przeznaczony do smarowania układów współpracujących pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych i przemysłowych.

Smar biały (aerozol)

Smar przeznaczony do smarowania układów współpracujących pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych i przemysłowych.

Silikon (aerozol)

Produkt do zastosowań przemysłowych i konsumenckich.

Samostart (aerozol)

Skuteczny preparat umożliwiający szybkie uruchomienie silnika w trudnych warunkach. Smaruje i chroni silnik. Do wszystkich typów silników.

Penetrol MoS2 (aerozol)

Preparat o działaniu odrdzewiającym i penetrującym. Ułatwia demontaż skorodowanych i zakleszczonych złączy. Zabezpiecza przed ponownym zatarciem.

Penetrol CR-40 (aerozol)

Preparat o działaniu penetrującym – smarującym. Zabezpiecza przed ponownym zatarciem i zapewnia optymalną ochronę przed korozją.

Olej do wiercenia i gwintowania (aerozol)

Preparat chłodzący-smarujący w procesach obróbki stali oraz jej stopów.

KONTAKT SPRAY (aerozol)

Środek czyszczący. Smar. Odrdzewiacz.

Izopropanol (aerozol)

Stosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także jako rozpuszczalnik i nośnik do chromatografii HPCL

Czyścik do nieutwardzonej pianki poliuretanowej (aerozol)

Usuwanie pozostałości nieutwardzonej pianki poliuretanowej

Smar Miedziany – Copper Grease (aerozol)

Ochrona przed zatarciem powierzchni ślizgowych oraz metalowych połączeń pracujących pod dużym obciążeniem i w wysokich temperaturach.

Sprężone powietrze (aerozol)

Sprzężone powietrze w wygodnym opakowaniu

Pasta Ceramiczna – Ceramic Paste (aerozol)

Ochrona metalowych elementów pracujących w bardzo wysokich temperaturach i pod dużym obciążeniem.

Aceton Techniczny (aerozol)

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Aceton Techniczny.

Benzyna Ekstrakcyjna (aerozol)

Jest to benzyna lekka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.

Zmywacz do hamulców (aerozol)

Produkt do czyszczenia hamulców oraz elementów zespołów hamulcowych.

Rozcieńczalnik Bazowy

Mieszanina specjalnie dobranych rozcieńczalników organicznych.

Akorinol L-5 Q

Używany jako zmywacz antykorozyjny.

Zmywacz Silikonowy

Zmywacz silikonowy. Do usuwania silikonu.

Zmywacz Do Hamulców

Zmywacz do hamulców o przyjemnym cytrynowym zapachu.

Szkło Wodne Sodowe

Plastyfikator do betonu.

Grunt Markowy

Zwiększa wydajność farb.

Płyn do spryskiwaczy Zimowy

Zapachowy płyn do spryskiwaczy.

Płyn do spryskiwaczy Letni

Zapachowy płyn do spryskiwaczy.

Benzyna Ekstrakcyjna

Jest to benzyna lekka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.

Benzyna Lakowa

Jest to benzyna ciężka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.

Terpentyna balsamiczna

Tradycyjny rozpuszczalnik roślinny.

Ksylen

Stosowane głównie jako wysokowrzące rozpuszczalnik organiczny.

Szeroka Frakcja Heksanowa

Mieszanina węglowodorów, głównie C6.

Octan N-Butylu

Organiczny związek chemiczny.

Octan Etylu

Bardzo dobry rozpuszczalnik organiczny, słabo rozpuszczalny w wodzie.

Toluen

Odkrywcą toluenu jest polski chemik Filip Walter.

Izopropanol

Stosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny.

Nafta Zmywacz

Używany jako zmywacz antykorozyjny.

Nafta Świetlna

Palna ciecz o charakterystycznym zapachu.

Nafta Kosmetyczna

Ciekła frakcja ropy naftowej, będąca mieszania węglowodorów alifatycznych i cykloparafinowych.

Denaturat

Mieszanina etanolu i wody z dodatkiem barwnika oraz środka skażającego.

Rozcieńczalnik Poliuretanowy

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów poliuretanowych.

Rozcieńczalnik Epoksydowy

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów epoksydowych.

Nabłyszczacz

Nabłyszczasz do metalu oraz plastikowych elementów.

Rozcieńczalnik Ftalowo – Olejny

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych.

Rozcieńczalnik Lakowy

Rozcieńczalnik lakierniczy.

Rozcieńczalnik Ekstrakcyjny

Benzyna ekstrakcyjna z domieszką.

Aceton

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Aceton Techniczny.

Rozcieńczalnik Ftalowo – Karbamidowy

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowo – karbamidowych.

Rozcieńczalnik Chlorokauczukowy – Poliwinylowy

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych.

Rozcieńczalnik Uniwersalny

Bardzo szeroka gama zastosowania, wyrób bardzo wysokiej jakości.

Rozcieńczalnik Nitro Techniczny

Stosowany do rozcieńczania lakierów, podkładów i emalii celulozowych ogólnego stosowania.

Rozcieńczalnik NITRO RC 01

Stosowany do rozcieńczania lakierów, podkładów i emalii celulozowych ogólnego stosowania.